Ceramah Ramdhan (Jum'at/17 Juni 2016) bersama ust. Dr. Rer. Nat Ilham Maulana, S.Si.